Kolejny raz na dębickim Rynku gościliśmy muzyków i śpiewaków z Podkarpacia i Małopolski. W tym roku w Galicyjskich Konfrontacjach Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych wzięło udział niemal 30 wykonawców. Przeglądowi towarzyszył jarmark staroci i rękodzieła.

 

 

Protokół jury
XIX Galicyjskich Konfrontacji Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Dębica 12.05.2018 r.

Jury w składzie:
Jerzy Dynia
Stanisław Świerk
Stanisław Wiktor

po wysłuchaniu 29 propozycji konkursowych postanowiło nagrodzić i wyróżnić uczestników tegorocznych Konfrontacji w sposób następujący:

w kategorii solistów – śpiewaków:

I miejsce:
Barbara Chorążak z Uherzec Mineralnych

II miejsce:
Cecylia Łabno z Ośrodka Kultury w Ryglicach

w kategorii solistów – instrumentalistów:

I miejsce:
Józef Śliwa z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

II miejsce:
Jakub Zastawny z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Paweł Opyd z Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni

w kategorii kapel ludowych:

3 równorzędne nagrody:
Kapela Ludowa „Trzcinicoki” z Gminy Jasło
Kapela Zastawnych Z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Kapela Ludowa „Raniżowianie” z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie

Wyróżnienia:
Dziecięco – Młodzieżowa Muzyka Podegrodzie z Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
Młodzieżowa Kapela Ludowa „Z pod dęba” z Zalasowej - Gminny Ośrodek Kultury w Ryglicach

w kategorii zespołów śpiewaczych bez towarzyszenia instrumentów muzycznych:

I miejsce:
Podegrodzcy Chłopcy z Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

II miejsce:
Zespół Śpiewaczy „Cyganianki” z Samorządowego Centrum Kultury w Nowej Dębie
Grupa Śpiewacza „Senior” z Dębicy
Grębowianki z Gminnego Centrum Kultury w Grębowie

III miejsce
Grupa Śpiewacza „Siedlecanki” – z Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy „Koniczynka” z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie

Wyróżnienia honorowe:
Zespół Śpiewaczy „Uherczanie” z Uherzec Mineralnych
Grupa Śpiewacza „Zza lasu” z Zalasowej – Gminny Ośrodek Kultury w Ryglicach

w kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych:

Nagroda:
Zespół Ludowy „W Kuźni u Kowala” z Ośrodka Kultury w Ryglicach

Jury wyraża wielkie zadowolenie z tak licznego udziału uczestników z Podkarpacia i Małopolski w imprezie, której celem jest popularyzacja tradycyjnej, rodzimej kultury. Wyraża również zadowolenie z wysokiego w większości poziomu wykonawczego i prezentowania interesującego repertuaru, jak też tradycyjnego wiejskiego ubioru. Jednocześnie zachęca wykonawców do częstszego i bardziej starannego sięgania po relikty zanikającej lokalnej gwary. Cieszy fakt udziału w imprezie wykonawców – seniorów, a także uczestników reprezentujących młode pokolenie.

Jury wyraża uznanie dla organizatorów Konfrontacji - Miejskiego Ośrodka Kultury i Dębickiego Towarzystwa-Muzyczno-Śpiewaczego oraz zachęca do ich kontynuowania w latach następnych. Wyrazy uznania i podziękowania Jury kieruje również pod adresem instytucji, które swoim wsparciem finansowym umożliwiły realizację tegorocznej edycji konkursu.

 

GALERIA ZDJĘĆ
fot. Łukasz Pas

 

Wspierają nas