Aktualności
Twarze: Aleksandra Ożóg

Aleksandra Ożóg urodziła się w 1998 roku w Dębicy i jest najmłodszą stypendystką burmistrza miasta w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Ma skończone 12 lat. Jest uczennicą klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy przy ulicy Kraszewskiego. Dyrektor tej placówki Paweł Adamek nie mówi o niej inaczej, jak "nasza śpiewaczka Ola".

Jej opiekun artystyczny Agnieszka Augustynowicz, nauczycielka w SP nr 3 rekomendując swoją podopieczną do stypendium burmistrza miasta w zakresie twórczości artystycznej zaczyna od tego, że jej uczennica osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W IV klasie miała średnią ocen 5.2, w V nawet 5.4. Dzięki tym swoim wynikom w nauce dwukrotnie Ola otrzymała stypendium motywacyjne. Poza tym jest uczennicą zdyscyplinowaną, koleżeńską, chętną do pracy w klasie i szkole. „Swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i patriotyczne” – informuje Agnieszka Augustynowicz.

Aleksandra Ożóg już od I klasy reprezentuje szkołę uczestnicząc w koncertach i spektaklach organizowanych przez Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze pod dyrekcją Pawła Adamka. Już od klasy III bierze natomiast udział w konkursach i przeglądach wokalno-instrumentalnych na wyższych szczeblach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Osiąga wysokie miejsca i wyróżnienia:

- I i II miejsca w powiatowym konkursie piosenki angielskiej w 2008 i 2009,

- I miejsca w przeglądzie wokalistów „Śpiewam, bo lubię” w 2009 i 2010,

- wyróżnienia w wojewódzkim przeglądzie piosenki „Śpiewaj razem z nami” w Przemyślu w 2009 i 2010,

- wyróżnienie w ogólnopolskim festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Chodzież 2009 (tzw. „małe Opole”),

- II miejsce w ogólnopolskim festiwalu Piosenki religijnej i patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” w Dębicy w 2009.

Ponadto Aleksandra Ożóg osiąga wysokie wyniki w licznych konkursach instrumentalnych na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich reprezentując Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Dębicy. (aj)

fot. Aneta Adamczak