Reprezentantki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy otrzymały najwyższe miejsca podczas piątkowego konkursu recytatorsko-teatralnego w Rzeszowie.

16 marca w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno odbył się V konkurs recytatorsko-teatralny pod hasłem "My sami". Nasz ośrodek kultury reprezentowały trzy podopieczne. W kategorii recytatorów od 13 do 16 roku życia I miejsce otrzymała Dominika Jargas, II przypadło Katarzynie Żołądź - obie należą do Grupy Artystycznej Safo. W kategorii monodram, w której zaprezentowali się młodzi aktorzy w wieku 17-19 lat, I miejsce otrzymała Kinga Kania z grupy T.Lab.

Serdecznie gratulujemy.