Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy i Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy zapraszają ludzi pióra do udziału w konkursie poetyckim „Fundamenty”. Pula nagród dla laureatów konkursu sięgnie niemal 4 tys. zł, ponadto wybrane utwory zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

 

 

Rok 2018 jest dla naszego miasta znaczący, świętujemy bowiem 660. rocznicę lokacji miasta Dębicy. Uroczysta sesja Rady Miejskiej, odbywające się przez cały rok różne wydarzenia ukierunkowane na ten jubileusz zakończyć chcemy rozstrzygnięciem konkursu poetyckiego „Fundamenty”. Wracamy myślami do początków naszego miasta, do tych którzy tworzyli, ale i dzisiaj tworzą oblicze, charakter naszego grodu. Jakie były fundamenty, jak one kształtowały się na przestrzeni prawie siedmiu wieków?
Fundamenty materialne miasta, ale też co równie ważne fundamenty społeczne, moralne, obyczajowe mieszkańców. Zadajemy pytania, co sprawiło, że miasto trwa, rozwija się pomimo wielu przeciwności. Jak ważną rolę odegrały tak fundamentalne wartości, jak: patriotyzm, wiara, tolerancja, dziedzictwo kulturowe? Gdzie są Ci, którzy byli żywą tkanką tego miasta, a wiatry historii zmusiły ich do szukania nowych ojczyzn?
Rok 2018 to także, a raczej nade wszystko rok 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta rocznica jeszcze bardziej sprzyja pojawiającym się refleksjom dotyczącym patriotyzmu, polskości, ukochania naszego kraju, także naszej małej ojczyzny ze wszystkimi uwarunkowaniami, z jakimi musimy się co dnia mierzyć.
Niechże te dwie, jakże ważne rocznice staną się punktem wyjścia do poetyckiej rozmowy o fundamentach, które sprawiają, że dzisiaj możemy świętować. Pragniemy zachęcić do tego konkursu poetów nie tylko z Dębicy czy Podkarpacia; wszak Dębiczanie, także Ci piszący rozsiani są po całym świecie. Może będą nam chcieli poetycko opowiedzieć o sobie, swoich korzeniach, swoim mieście czy szerzej, o widzeniu świata, ojczyzny, zachwycie ludźmi, przyrodą, rzeczami, zdarzeniami wielkimi i tymi najmniejszymi, intymnymi, dając rzeczom odpowiednie słowo; jak kiedyś wołał o to wielki Cyprian Kamil Norwid. Mamy nadzieję na spotkanie z interesującymi opowieściami poetyckimi o Dębicy, Polsce, o ludziach i ich intymnych, pięknych światach zaklętych w poetyckie strofy.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie, będące uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Forma utworów jest dowolna, mile widziane będą wiersze inspirowane nazwą konkursu i jego ideą. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 16 listopada 2018 r. na adres organizatora czterech egzemplarzy zestawu trzech utworów poetyckich.

Patronat honorowy nad Nagrodą Poetycką „Fundamenty” objął Burmistrz Miasta Dębicy. Patronat medialny sprawuje tygodnik „Obserwator Lokalny”. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta Dębicy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu