W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym „Dębica dawniej i dziś” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych. Współorganizatorami konkursu byli Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

 

 

Konkurs był skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów 660-lecia lokacji miasta Dębica. Celami tego konkursu były m.in.: propagowanie postaw patriotycznych wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i przynależności do środowiska lokalnego, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii miasta Dębica oraz najważniejszych obiektach, uwrażliwienie na piękno przyrody Dębicy oraz jej okolic, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i inspirowanie do twórczej aktywności.

Komisja konkursowa w składzie: Ryszard Kucab, przewodniczący oraz Mariola Zając i Karina Watoła oceniła kilkadziesiąt prac i wyłoniła nagrodzonych.

W kategorii przedszkoli I miejsce przyznano Maksymilianowi Szczygłowi z ochronki Sióstr Służebniczek.

W kategorii klas młodszych szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Patrykowi Zielińskiemu z SP nr 11, II miejsce uzyskała Maja Szczepańska z ZSS.

W kategorii starszych klas szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Karolina Daniel z Weldon School, II miejsce ex aequo: Szymon Gil z SP nr 5 oraz Franciszek Bukowski z Weldon Schoool, III miejsce Jakub Dodek z SP nr 5.

Komisja przyznała w tej kategorii 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Barbara Nicoś z SP nr 5, Monika Erazmus z ZSS, Paweł Niemiec z SP nr 2 oraz Hubert Ryba z SP nr 5.

W ostatniej kategorii obejmującej szkoły przysposabiające do zawodu i dorosłych z innych placówek pierwsze miejsce przyznano Joannie Kilian z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bobrowej, II miejsce Piotrowi Świątkowi z ZSS i III miejsce Agnieszce Stelmach z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy.

Wyróżnienia: Jagoda Jakubek z WTZ w Bobrowej. Dawid Czuba z ZSS, Joanna Klisiewicz z WTZ w Dębicy i Aneta Wołowiec z ZSS.

 

GALERIA ZDJĘĆ
fot. Andrzej Janiec