Logotyp - MOK Dębica

Wręczono tytuły Honorowy Obywatel Dębicy i Zasłużony dla Miasta Dębica

Data publikacji: 14.11.2023 r.

Profesor Janusz Mroczka odebrał z rąk burmistrza Mariusza Szewczyka i przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Sieradzkiego odznaczenie Honorowy Obywatel Dębicy. Z kolei Stanisława i Marian Dybowscy, właściciele Firmy Tabor oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica – Kędzierz tytuł Zasłużony dla Miasta Dębicy. Dla wszystkich zebranych wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z utworami legionowymi, partyzanckimi i patriotycznymi.

Trwając w patriotycznym duch obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 12 listopada w DK Mors miała miejsce uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień osobom, które poprzez swoją pasję, pracę, oraz poświęcenie dla społeczności, stali się prawdziwymi budowniczymi lokalnej tożsamości, kształtując obraz Dębicy.

105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się idealną okazją do wręczenia odznaczeń Honorowy Obywatel Miasta Dębicy oraz Zasłużony dla Miasta Dębicy.

Odznaczenie Honorowy Obywatel Miasta Dębicy otrzymał Profesor Janusz Mroczka. Honorowe Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Dębicy przyznano Państwu Marianowi i Stanisławie Dybowskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica – Kędzierz.

Honorowe odznaczenia w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Dębicy przyznaje Rada Miejska w Dębicy. Wyróżnienia wręczył odznaczonym burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sieradzki.

W drugiej części niedzielnej uroczystości z koncertem utworów legionowych partyzanckich i patriotycznych wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Marka Rudy.

Sylwetki odznaczonych

Janusz Mroczka – twórca szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej. Od 48 lat pracownik Politechniki Wrocławskiej, autorytet w dziedzinie metrologii, optoelektroniki i fotoniki w skali krajowej oraz międzynarodowej, wielokrotnie odznaczony za swoje wybitne osiągnięcia naukowe. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. W 1976 r. ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stopnień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej w 1980 r., a w 1991 r. uzyskał habilitację. Od 1994 r. był profesorem nadzwyczajnym, a dwa lata później otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1999 r. otrzymał statut profesor magnus.W 1998 roku był inicjatorem i założycielem Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej na Politechnice Wrocławskiej. Pełni funkcję kierownika tej Katedry do chwili obecnej. Dorobek naukowy Profesora Janusza Mroczki obejmuje 454 publikacje (152 z listy filadelfijskiej). Jest on współautorem 13 książek (5 zagranicznych, 8 krajowych) i 8 patentów (w tym 4 wdrożonych). Prof. Janusz Mroczka był realizatorem 31 grantów, w tym 7 międzynarodowych. Wielokrotnie był zapraszany przez redakcje renomowanych czasopism zagranicznych jako recenzent.

Ochotnicza Straż Pożarna Dębica – Kędzierz to społeczna jednostka ratowniczo-gaśnicza działająca na terenie powiatu dębickiego od 75 lat. W tym okresie strażacy z OSP Dębica – Kędzierz brali udział w niezliczonych akcjach ratowniczych, niosąc pomoc mieszkańcom Dębicy i regionu w szczególnie trudnych sytuacjach, podczas klęsk żywiołowych, powodzi, huraganów, pożarów oraz wypadków. W okresie swojej 75-letniej działalności, Ochotnicza Straż Pożarna Dębica – Kędzierz dała się poznać jako organizacja, która każdego dnia jest gotowa nieść bezinteresownie pomoc drugiemu człowiekowi oraz dbać o bezpieczeństwo na terenie powiatu dębickiego. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1948 roku i była organizacją działającą we wsi Kędzierz. Przyczyną utworzenia strażackiej drużyny była chęć niesienia pomocy mieszkańcom, przede wszystkim w zwalczaniu żywiołu ognia stanowiącego zagrożenie dla życia obywateli. OSP nie pozostaje obojętna na potrzeby dzieci i młodzieży. W 2009 roku z inicjatywy druhów powstała świetlica środowiskowa działająca przy OSP, która w 2013 r. została zmieniona na Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W 2010 r. druhowie, wspólnie z samorządem miejskim wybudowali tam plac zabaw.

Państwo Stanisława i Marian Dybowscy są właścicielami firmy Tabor Rail Sp. z o.o., która stanowi znaczący podmiot gospodarczy w województwie podkarpackim, dając zatrudnienie obecnie blisko 700 mieszkańcom Dębicy i regionu. Oprócz realizowania głównego celu, jakim jest naprawa i produkcja taboru kolejowego Firma jest mecenasem edukacji, kultury i sportu,a także wspiera szereg działań z zakresu ochrony zdrowia. Od początku działalności, Firma zwracała szczególną uwagę na jakość świadczonych usług, dzięki czemu oprócz skutecznego zdobywania rynku krajowego, zyskała również zagranicznych współpracowników. Na przestrzeni lat firma Tabor udowodniła, że bliski jest jej rozwój Dębicy oraz wspieranie mieszkańców miasta, co realizuje poprzez podejmowanie szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Od 2016 r. firma wspomaga działalność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w zakresie szkolenia zawodowego uczniów – jest firmą patronacką placówki. Firma promuje także bogatą regionalną i polską tradycję oraz folklor naszego regionu poprzez finansowanie działalności zespołu ludowego „Iskierczanie”, który uczestniczy w festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Państwo Dybowscy cechują się ogromną empatią i otwartym na potrzeby innych sercem, dlatego dostrzegają potrzeby dzieci z placówek wsparcia dziennego „Zgrana Paka” działających przy dębickim MOPS i udzielają im zarówno rzeczowego jak i finansowego wsparcia. Firma finansuje także dębicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz współorganizuje akcje oddawania krwi dla potrzebujących i stanowi opiekę nad klubami honorowych krwiodawców.

źródło: debica.pl

Wspierają nas

 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.