Logotyp - MOK Dębica

Regulamin korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych

 1. Administratorem słupów ogłoszeniowych stanowiących system informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Dębica jest:
  Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, ul. Sportowa 28.
 2. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na elementach systemu informacji miejskiej wyłącznie za zgodą Administratora.
 3. Wysokość opłat za zamieszczenie materiałów informacyjnych na elementach systemu informacji miejskiej zawiera cennik dostępny w siedzibie Administratora i na jego stronie internetowej.
 4. Samowolne wywieszenie materiałów informacyjnych bez zgody Administratora jest zabronione zgodnie z Art. 63 KW, a uszkadzania i niszczenie cudzego mienia jest przestępstwem w świetle Art. 212 KK i podlega karze.
 5. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do zamieszczenia na elementach systemu informacji miejskiej, powinny być złożone w siedzibie Administratora – Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy ul. Sportowa 28, najpóźniej w dniu plakatowania tj. w poniedziałek (chyba, że w tym dniu przypada święto to w następnym dniu) do godziny 09.00. Po uiszczeniu opłaty materiały informacyjne będą umieszczone na słupach.
 6. Wysokość opłat uzależniona jest od formatu, ilości egzemplarzy oraz okresu eksponowania powierzonych materiałów informacyjnych.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wywieszanych ogłoszeń. Ma jednak prawo odmówić wywieszenia materiałów szkalujących lub godzących w dobre imię osób, firm i instytucji, a także materiałów uznanych za nie mieszczące się w etyce i moralności naszego społeczeństwa.
 8. Na słupach ogłoszeniowych umieszczane będą bezpłatnie informacje z zakresu działalności gminnych jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz wszelkie informacje podawane do wiadomości publicznej obwieszczane przez Urząd Miejski w Dębicy.
 9. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo wskazania elementów systemu informacji miejskiej, na których Administrator zamieści jego materiał informacyjny. W przypadku braku tego wskazania, Administrator zamieszcza powierzony materiał informacyjny na wszystkich elementach systemu informacji miejskiej spełniających jego kryteria.
 10. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.
 11. Kontrola przestrzegania zasad Regulaminu w zakresie postanowień § 4 należy do Straży Miejskiej w Dębicy.
 12. Dbałość o estetykę i porządek na słupach należy do Administratora.

Cennik usług plakatowania na słupach ogłoszeniowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Posiadamy 35 słupów na terenie miasta. Plakatowanie odbywa się raz w tygodniu w poniedziałki. Plakaty należy dostarczać do siedziby MOK-u przy ulicy Sportowej 28, najpóźniej do godziny 9.00 w dniu plakatowania.

Stawki za plakatowanie obowiązują od dnia 7 lutego 2017 r.

Format
plakatu

Wymiary plakatu
(w cm)

Cena netto / 1 szt.
za 1 tydzień plakatowania
A4 30 x 21 2,00
A3 30 x 42 3,00
A2 61 x 43 4,00
A1 86 x 60 5,00
A0 86 x 120 7,00
B3 50 x 35 3,50
B2 50 x 70 4,50
B1 70 x 100 6,00

Pliki do pobrania

Wspierają nas

 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.