W Domu Kultury „Kosmos” już po raz 6. odbył się koncert „Dla Tadzia”. Organizowany przez przyjaciół Tadeusza Gardziela, zawsze w jego imieniny 28 października. Wśród obecnych byli: rodzina Tadeusza Gardziela oraz Jego przyjaciele m.in. prof. Jerzy Hausner i prof. Wiesław Gumuła. Z recitalem wystąpili Andrzej i Maja Sikorowscy z zespołem. Współorganizatorem koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

Tadeusz Gardziel zmarł w 2011 roku. Był dr. nauk humanistycznych, politologiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS - Filia w Rzeszowie. Od 1976 do 1986 roku pracował jako asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 2000 roku był adiunktem w Zakładzie Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji UR. W latach 2004-2007 był Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracował z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Był znanym ekspertem, który komentował aktualne wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze na łamach lokalnych gazet.

W latach 1990 – 1991 był wiceburmistrzem Dębicy, w najtrudniejszym okresie budowania samorządności miasta. Współpracownicy dra Gardziela z tamtego okresu do tej pory wspominają Jego umiejętność budowania porozumienia z przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych.

Po Jego śmierci przyjaciele postanowili spotykać się w każde imieniny Tadeusza. 28 października organizowane są koncerty dla uczczenia pamięci Tadeusza Gardziela. Powstała także fundacja Jego imienia, która promuje zdolną młodzież oraz inne przedsięwzięcia kulturalne m.in. zajęcia plastyczne dla młodzieży czy wykłady o sztuce.

Koncert krakowskich artystów został ciepło przyjęty przez dębicką publiczność. W zespole Andrzeja i Mai Sikorowskich na akordeonie grał dębiczanin Jakub Mietła.

Organizatorzy koncerty zapowiadają wydanie w przyszłym roku książki poświęconej Tadeuszowi Gardzielowi. Proszą w związku z tym wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek pamiątki o Nim o kontakt. Mogą to być zdjęcia, wycinki prasowe osobiste wspomnienia.

 

GALERIA ZDJĘĆ
fot. Andrzej Janiec