Miejski Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność edukacyjną. W domach kultury „Śnieżka”, „Mors” i „Kosmos” oraz w Galerii Sztuki prowadzone są stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uczestnicy zajęć regularnie uświetniają imprezy miejskie, patriotyczne i okolicznościowe. Z sukcesami promują Dębicę, poprzez uczestnictwo  w licznych konkursach i przeglądach, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając niejednokrotnie najwyższe laury.

MOK jest także organizatorem cyklicznych warsztatów edukacyjnych, adresowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.


Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy


Zajęcia stałe / zespoły:


Dom Kultury i Kino "Kosmos":

Zespół Śpiewaczy "Senior"
Kierownik zespołu: Zofia Zygmunt

Kapela Ludowa "Solidarny Senior"
Kierownik zespołu: Teresa Zygmunt

Miejska Orkiestra Dęta
dyrektor: Stanisław Świerk
kapelmistrz: Stanisław Tokarczyk

 

współpraca:

Zespół Tańca “Gryfici”
Stowarzyszenie Miejski Klub Szachowy „Gryf”
Polski Czerwony Krzyż
Koło Pszczelarzy w Dębicy        
Kawiarnia Artystyczna Zespołu Ludowego „Morsy”Dom Kultury "Mors":

Zespół Pieśni i Tańca "Mali Igloopolanie"
6 - 10 lat i 11 - 13 lat
choreograf: Kinga Jurek, Kacper Jurek
akompaniament: Zenon Piękoś

Zespół Pieśni i Tańca "Igloopolanie"
dyrektor artystyczny, choreograf: Romuald Kalinowski
kierownik muzyczny: Andrzej Jakubowski
kierownik kapeli: Stanisław Wiktor
kierownik zespołu: Zdzisław Worek

Zajęcia plastyczne dla dzieci
5-7 lat
instruktor: Ewa Prokuska

Tkactwo artystyczne
młodzież i dorośli
instruktor: Mariola Zając


współpraca:

Szkoła Tańca i Ruchu "Soul Dance"
instruktor: Edyta Mędrek-Śliwa

Klub Tańca "Złota Para"
choreograf: Maciej Berger

Dom Kultury "Śnieżka":

Balet z elementami rytmiki
4-6
instruktorzy: Iwona Cieśla, Natalia Kamińska

Zajęcia plastyczne dla dzieci
5-6 lat
instruktor: Ewa Prokuska

"Fantazja" - Teatr Dziecięcy
5-10 lat
instruktorzy: Dominika Migoń, Piotr Madura

"Fame-iki" - taniec nowoczesny
8-11 lat
instruktorzy: Iwona Cieśla, Natalia Kamińska

"Iskierki" - taniec nowoczesny
7-10 lat
instruktor: Agata Lig-Sarama

"Pantera" - taniec nowoczesny
11-16 lat  
instruktor: Agata Lig-Sarama

"Safo" - młodzieżowa grupa artystyczna
gimnazjum, szkoły średnie
instruktorzy: Dominika Migoń, Piotr Madura, Agnieszka Augustynowicz

"Kurtyna" - Teatr Dramatyczny
młodzież i dorośli
instruktor: Robert Chodur

Street Dance
6-8 i 9-12 lat
instruktor: Monika Matusik

Jazz - taniec nowoczesny
8-12 i 13-16 lat
instruktor: Monika Matusik

Zajęcia wokalne dla dzieci
6-9,10-14 lat
instruktorzy: Beata Pisarczyk, Grzegorz Stanoch

Klub Miłośników Teatru i Opery

współpraca:

Klub Miłośników Brydża  Sportowego


Galeria Sztuki:

Szkoła rysunku
szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie i dorośli
instruktorzy: Mariola Zając, Ryszard Kucab