Logotyp - MOK Dębica

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej www.mokdebica.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2022-10-24
Data aktualizacji oświadczenia: 2022-10-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

 1. braku podpisanych niektórych obrazków – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  na adres e-mail mok@mokdebica.pl  lub pod numerem telefonu 14 680 93 60.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury Mors
ul. Sportowa 28

Do budynku prowadzi wejście główne od ul Sportowej 28. Przed budynkiem znajduje się miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.

Tablica informacyjna znajduje się w holu, tuż za głównym wejściem. Sekretariat znajduje się po lewej stronie na pierwszym piętrze.

Budynek jest dwukondygnacyjny, posiada trzy windy dla niepełnosprawnych, jedna z nich prowadzi na piętro budynku druga zamontowana jest przy scenie natomiast trzecia zamontowana jest na widowni.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od głównego wejścia oraz na piętrze w pobliżu sekretariatu.

Pomieszczenia w prawym skrzydle opisane są językiem braille'a a na podłodze wykonana jest nawierzchnia dotykowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dom Kultury Śnieżka
ul. Bojanowskiego 18

Do budynku prowadzi wejście główne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Bojanowskiego. Przed budynkiem znajduje się miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.

Budynek jest trzy kondygnacyjny, posiada dwie windy dla niepełnosprawnych, jedna z nich prowadzi na piętro budynku druga zamontowana jest przy klatce schodowej. Dodatkowo w budynku pomiędzy pół piętrem zamontowany jest podnośnik schodowy do przewozu osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost od głównego wejścia.

Podłoga sali widowiskowej wykonana jest pod jednostajnym skosem co umożliw płyny przejazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Galeria Sztuki
ul. Akademicka 8

Do budynku prowadzi wejście główne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul Akademickiej. Przed głównym wejściem znajduje się parking wraz z miejscem dla niepełnosprawnych

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.
Budynek jest jedno kondygnacyjny i nie posiada windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przejścia pomiędzy salami wystaw są szerokie nie ograniczają komunikacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej:
1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. W Miejskim Ośrodku Kultury znajduje się i jest dostępna przenośna pętla indukcyjna.
3. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – tablice informacyjne, dziennik podawczy, punkt informacyjny tuż przy wejściu do budynku.
4. Zapewniona jest na stronie internetowej informacja o zakresie działalności MOK w Dębicy

Wspierają nas

 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.