Welcome to MOK Dębica   Click to listen highlighted text! Welcome to MOK Dębica Powered By GSpeech

O Miejskim Ośrodku Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy został wpisany do rejestru instytucji kultury gminy miasta Dębica dnia 28 maja 1992 roku.

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy tworzą: Dom Kultury „Mors”, Dom Kultury i Kino „Śnieżka” oraz Galeria Sztuki.

Główną siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest Dom Kultury „Mors”, przy ul. Sportowej 28.

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy należy wielokierunkowa edukacja kulturalna mieszkańców miasta, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, promowanie lokalnej aktywności, a także zaspokajanie potrzeb i zainteresowań poprzez koordynowanie działalności kulturalnej w Dębicy.

Statutowe zadania MOK:

- upowszechnianie kultury i sztuki poprzez edukację społeczeństwa oraz poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej,
- rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
- wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
- kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji oraz twórczości ludowej,
- promowanie dębickich twórców i zespołów artystycznych,
- organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- prowadzenie miejskich zespołów artystycznych oraz zajęć artystycznych,
- podtrzymywanie więzi z rodzinnym miastem artystów oraz ludzi kultury sztuki, pochodzących z Dębicy, poprzez prezentowanie ich dorobku,
- tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie,
- organizowanie edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez popularyzację poszczególnych dziedzin sztuki oraz promowanie jej twórców,
- inicjowanie oraz współorganizowanie imprez kulturalnych o charakterze patriotycznym i rocznicowym, religijnym.
- współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi.

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów artystycznych, zajęć oraz warsztatów obejmujących różne dziedziny sztuki (m.in. zajęcia taneczne – taniec nowoczesny i ludowy, plastyczne, wokalne, recytatorskie itp.), a także koordynowanie działań kulturalnych na terenie całego miasta.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech