Welcome to MOK Dębica   Click to listen highlighted text! Welcome to MOK Dębica Powered By GSpeech

PLAKATOWANIE

Regulamin korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych

1. Administratorem słupów ogłoszeniowych stanowiących system informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Dębica jest:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, ul. Sportowa 28.

2. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na elementach systemu informacji miejskiej wyłącznie za zgodą Administratora.

3. Wysokość opłat za zamieszczenie materiałów informacyjnych na elementach systemu informacji miejskiej zawiera cennik dostępny w siedzibie Administratora i na jego stronie internetowej.

4. Samowolne wywieszenie materiałów informacyjnych bez zgody Administratora jest zabronione zgodnie z Art. 63 KW, a uszkadzania i niszczenie cudzego mienia jest przestępstwem w świetle Art. 212 KK i podlega karze.

5. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do zamieszczenia na elementach systemu informacji miejskiej, powinny być złożone w siedzibie Administratora – Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy ul. Sportowa 28, najpóźniej w dniu plakatowania tj. w poniedziałek (chyba, że w tym dniu przypada święto to w następnym dniu) do godziny 09.00. Po uiszczeniu opłaty materiały informacyjne będą umieszczone na słupach.

6. Wysokość opłat uzależniona jest od formatu, ilości egzemplarzy oraz okresu eksponowania powierzonych materiałów informacyjnych.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wywieszanych ogłoszeń. Ma jednak prawo odmówić wywieszenia materiałów szkalujących lub godzących w dobre imię osób, firm i instytucji, a także materiałów uznanych za nie mieszczące się w etyce i moralności naszego społeczeństwa.

8. Na słupach ogłoszeniowych umieszczane będą bezpłatnie informacje z zakresu działalności gminnych jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz wszelkie informacje podawane do wiadomości publicznej obwieszczane przez Urząd Miejski w Dębicy.

9. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo wskazania elementów systemu informacji miejskiej, na których Administrator zamieści jego materiał informacyjny. W przypadku braku tego wskazania, Administrator zamieszcza powierzony materiał informacyjny na wszystkich elementach systemu informacji miejskiej spełniających jego kryteria.

10. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.

11. Kontrola przestrzegania zasad Regulaminu w zakresie postanowień § 4 należy do Straży Miejskiej w Dębicy.

12. Dbałość o estetykę i porządek na słupach należy do Administratora.

 

Cennik usług plakatowania na słupach ogłoszeniowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Posiadamy 36 słupów na terenie miasta. Plakatowanie odbywa się raz w tygodniu w poniedziałki. Plakaty należy dostarczać do siedziby MOK-u przy ulicy Sportowej 28, najpóźniej do godziny 9.00 w dniu plakatowania.

Stawki za plakatowanie obowiązują od dnia 7 lutego 2017 r.

 

Format
plakatu

Wymiary plakatu
(w cm)

Cena netto / 1 szt.
za 1 tydzień plakatowania
A4 30 x 21 2,00
A3 30 x 42 3,00
A2 61 x 43 4,00
A1 86 x 60 5,00
A0 86 x 120 7,00
B3 50 x 35 3,50
B2 50 x 70 4,50
B1 70 x 100 6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia: 14 680 93 60

Do pobrania:
Mapa słupów ogłoszeniowych


BANERY NA FASADZIE DK MORS

1 baner: 3,75 x 1,55 m

10 zł + VAT / 1 dzień

Zamówienia: 14 680 93 60


REKLAMA W KINIE

1. Emisja spotu reklamowego o długości max 30 sekund na ekranie kinowym przed seansami filmowymi:

1 tydzień - 200,00 zł
1 miesiąc - 500,00 zł
3 miesiące - 1.200,00 zł
6 miesięcy - 2.500,00 zł
12 miesięcy - 4.500.00 zł

Uwaga: koszt przerobienia dostarczonego materiału na format kinowy DCP* - 150,00 zł

2. Emisja planszy reklamowej (stałej) o długości max 15 sekund na ekranie kinowym przed seansami filmowymi:

1 tydzień - 100,00 zł
1 miesiąc - 200,00 zł

Uwaga: koszt przerobienia dostarczonego materiału na format kinowy DCP* - 100,00 zł

3. Emisja planszy reklamowej (ruchomej) o długości max 15 sekund na ekranie kinowym przed seansami filmowymi:

1 tydzień - 150,00 zł
1 miesiąc - 250,00 zł

Uwaga: koszt przerobienia dostarczonego materiału na format kinowy DCP* - 100,00 zł

4. Emisja spotu reklamowego o długości max 30 sekund na ekranach plazmowych we foyer kina (obraz bez dźwięku):

1 miesiąc - 200,00 zł

5. Reklama wewnętrzna w postaci rollbanera lub innego stojaka we foyer kina:

1 miesiąc - 200,00 zł

6. Ekspozycja ulotek we foyer kina:

1 miesiąc - 100,00 zł

REKLAMA W NASZYM  KINIE TO:
• duża skuteczność przekazu  wynikająca ze skupienia widza a tym samym wspomagająca  zapamiętywanie przekazywanych informacji,
• pozytywne nastawienie na odbiór proponowanych treści,
• dobry  nastrój, poczucie relaksu,
• wzmocnienie przekazu poprzez wykorzystanie reklamy w foyer kina.

UWAGI:
Wszystkie ceny: netto + VAT
(*)Przy zamówieniu spotu reklamowego lub planszy reklamowej na okres dłuższy niż 1 miesiąc, koszt przerobienia dostarczonego materiału gratis.

Zamówienia: 14 696 93 15

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech